Egis Projects Polska

Egis jest spółką akcyjną, której udziały w 75% należą do Caisse des Dépôts, będącej jednym z największych inwestorów finansowych w Europie, a w 25% do Iosis Partner (kadry managerskiej). W roku 2006 uznana została za 3 międzynarodową firmę projektową transportu i infrastruktury na skalę światową (Engineering News Record 2006). Obrót spółki w 2015 roku sięgnął 937 milionów Euro. Łącznie Grupę reprezentuje 13000 pracowników (stan na 2015 r.), świadczących usługi na projektach realizowanych w ponad 100 krajach. Trzy główne obszary działalności Egis to: inżynieria infrastruktury i systemów, realizacja projektów w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesji, eksploatacja infrastruktury. Spółki Grupy Egis świadczą szeroki wachlarz usług, specjalizując się w takich sektorach jak: drogi, koleje, porty lotnicze, środowisko, planistyka miejska.

Comments are closed.